Εθελοντική Παροχή Νομικών Υπηρεσιών


Home | Ποιοι Είμαστε | Εθελοντική Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Η «Μούργελας & Συνεργάτες» είναι μια εταιρεία αφοσιωμένη στους πελάτες της και στην κοινωνία. Αναζητάμε πάντα τρόπους να χρησιμοποιούμε τις ικανότητές μας για να βοηθήσουμε τα μέλη της κοινωνίας μας που έχουν ανάγκη νομικής συμβουλής, αλλά αδυνατούν  να ανταπεξέλθουν οικονομικά.