Πελάτες


Home | Ποιοι Είμαστε | Πελάτες

Έχουμε συνεργασθεί με ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, καθώς επίσης και με μικρότερες τοπικές επιχειρήσεις. Πολλοί από τους πελάτες μας είναι πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή ζητούν αντιπροσώπευση σε επενδυτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό. Έχουμε αποκτήσει μία μακρά εμπειρία και ειδίκευση στους τομείς της Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), της Διαφήμισης και των ΜΜΕ, του  Δικαίου των Εταιρειών και του Δικαίου Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, των projects εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας και ιδιωτικοποιήσεων, των δημόσιων προμηθειών, του Εργατικού Δικαίου και του Δικαίου Τροφίμων και Ποτών.